skip to Main Content

Aşılama tedavisi düzenli ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmadığı durumlarda erkek kaynaklı sorun var ise ilk başvurulan yardımcı üreme tekniğidir. Aşılama işleminde amaç yumurtaya ulaşan kaliteli sperm sayısını artırarak gebelik oluşmasını sağlamaktır.

Hangi Durumlarda Aşılama Tedavisine Başvurulur?

Aşılama tedavisi, çocuk isteği ile düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edemeyen hastalar için ilk tercih edilen kısırlık tedavisidir. Özellikle ailede erkek kaynaklı sorun olduğu tespit edilen hastalarda eğer ağır sperm bozukluğu yok ise aşılama işlemi tercih edilmektedir.

Aşılama Tedavisinde Aşamalar Nelerdir?

Aşılama tedavisinde ilk basamak bayanın doktor takibinde kontrollü yumurtlamasının sağlanmasıdır. Genel olarak adet döngüsüne göre bayana tablet veya düşük doz yumurta geliştirici iğneler verilerek yumurtalıklar uyarılmaya başlanır. Yumurta gelişimi sağlandıktan sonra (yaklaşık 10 gün) çatlatma iğnesi (hcg) verilerek yumurta çatlatılır. İğne saatine göre 34-40 saat içerisinde eşten alınan spermler laboratuvarda bir dizi işlemlerden geçirilerek ince bir plastik borucuk (katater) vasıtasıyla rahme bırakılır. Böylelikle spermlerin gideceği yol kısalarak yumurtalara ulaşımı kolaylaşmış olur. Ayrıca spermler rahme bırakılmadan işlemden geçtiği için en kaliteli ve en hızlı spermler seçilmiş olur.
Aşılama işlemi çok kısa, ağrısız ve anestezi gerektirmeyen basit bir uygulamadır. İşlem sonrası hasta 15-20 dk odasında dinlendirilir ve 14-15 gün sonra gebelik testi (Bhcg testi) yapması istenir.

Aşılama Tedavisinde Başarı ve Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Aşılama tedavilerinde dünyada başarı şansı % 15-20 dir. Gebelik için en önemli etken hastanın yaşıdır. Hasta ne kadar genç ise beklenen gebelik şansı o kadar yüksektir. Ayrıca sperm faktörü başarıyı etkileyen en önemli faktördür.

Back To Top