skip to Main Content

Donasyona Tedavisine Karar Verme AşamasıKadında yumurta üretiminin sorunlu olduğu anlaşıldıktan sonra, ailenin önüne 3 seçenek kalmaktadır. Bunlardan birincisi, durumu kabullenerek diğer konularda mutlu bir beraberlik sürdürmek, yaşamdan zevk almaya çalışmaktır. İkinci olarak, aile evlat edinmek için ilgili yerlere baş vurup bekleyebilir. Üçüncü bir yol olarak ta yumurta donasyonu seçilebilir.

Dışarıdan yumurta alımında diğer yöntemlere göre bazı avantajlar mevcuttur. Öncelikle bebeğin hiç olmazsa yarı genetik yapısı aileden gelmektedir. Bunun yanı sıra, aile hamilelik ve doğumla ilgili psiko-sosyal değişiklikleri, anıları yaşamış olacaktır.

Yumurta genç olduğu için, bebekte kromozomal anomali sıklığı daha az beklenmektedir.

Donasyon yoluyla elde edilen gebeliklerde yapılan çalışmalarda yıllarca bebek özlemi ile merkez merkez dolaşan ailelerin, bebeklerine kavuştuklarında normal yolla gebe kalan ve doğuran ailelerden hiçbir farkli duygulara sahip olmadıkları görülmüştür. Bebekle ilişkileri ve sevgileri diğer ailelerden hiç farklı değildir.

Back To Top