skip to Main Content

Fetal Redüksiyon Nedir?

Fetal Redüksiyon

Fetal redüksiyon (Gebeliğin indirgenmesi) tüp bebek tedavisi sonrası oluşan üçüz veya üzeri çoğul gebeliklerde embriyolardan bir veya ikisinin kalp atışının durdurularak embriyo sayısının azaltılması işlemidir.

işlemde amaç  fetusların sayısını azaltarak gebeliğin sorunsuz geçme olasılığını artırmaktır. Özel durumlar dışında ikiz gebeliklerde fetal redüksiyon önerilmez. Üçüz yada daha fazla sayıda fetus varlığında ise sayının ikiye indirilmesi tavsiye edilmektedir.

Özellikle tüp bebek tedavisi gören hastalarda gebelik şansını artırmak için yapılan 3  embriyo tranfseri sonrasında bazen üçüz gebelikler elde edilebilmektedir. Bu durumda yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan aileler bir taraftan bu mutluluğu yaşarken diğer taraftan çoğul gebeliğin getirdiği risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Çoğul gebeliğin (özellikle de üçüz ve üzeri) neden olduğu en önemli etki erken doğum ve erken doğuma bağlı bebeklerde yaşanabilecek problemlerdir.

Bebeklerde erken doğuma (prematüriteye) bağlı görülebilecek sağlık sorunları; Ciddi akciğer problemleri, kalp hastalıkları, beyin kanaması,gözde ciddi hasar, işitme problemleri, bağırsak problemleri, ciddi enfeksiyon-sepsis, anemi, (kansızlık) sarılıktır.

Tüm bu problemler bebeğin hayatını ileriki dönemlerde etkileyerek kalıcı hasarlar oluşturabilmektedir.

Anne açısından bakıldığında ise çoğul gebelikler erken doğum tehdidi, gebeliğe bağlı yüksek tansiyon ya da preeklempsi (toksemi), şeker hastalığı ve vajinal kanama riskidir.

Redüksiyon işlemine karar vermek çiftler için zor bir karar olsada çiftlerin bebek sahibi olmak için katlanmak zorunda kaldığı maddi ve manevi zahmetler göz önüne alındığında var olan gebeliğin sağlıklı devam etmesi ve mutlu son ile bitmesi çok önemlidir.

Fetal Redüksiyon Nasıl Gerçekleştirilir?

İşlemi gebeliğin 11-12. haftalarında yapılmaktadır. Gebeliğin erken dönemlerinde yapıldığında problem çıkma şansı daha azdır. İşlem ultrason rehberliğinde çok ince bir iğne ile karın bölgesinden rahim içine girilerek bebeklerden bir veya ikisinin kalbine potasyum klorür (KCL) verilip kalp atışının durdurulması prensibine dayanır. İşlem sonrası kalp atışı durdurulan bebek bir süre sonra (6-8 hafta) kendiliğinden eriyip tamamen kaybolmaktadır. İşlem  sonrasında diğer bebeklerin ya da annenin zarar görme olasılığı çok düşüktür. Fetal Redüksüyon sonrası uzun süreli istirahat yada aktivite kısıtlaması gerekli değildir

Fetal redüksiyon ile sağlıklı bir bebeğiniz olma ihtimali artmaktadır.

İşlemine Bağlı Riskler Nedir?

Fetal redüksiyon sonrasında diğer bebekleri kaybetme riski % 1-5 oranındadır. Redüksiyon yapılan bebek sayısı arttıkça gebelikleri kaybetme riski %10’a ulaşmaktadır. Ancak üçüz gebelikten itibaren prematür bebek doğurma ihtimalinin % 100’e yakın olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle redüksiyon üçüz ve üstü tüm gebelere önerilmektedir.

Back To Top