skip to Main Content

Genç ve kanser hastası kadınların bebek sahibi olmalarına yardımcı olabilecek bir teknik geliştirildi

İngiltere’nin Edinburgh kentindeki araştırmacılar, yaptıkları deneylerde laboratuar ortamında insan yumurtası geliştirebilmeyi başardılar.

Geliştirilen yöntemle, olgunlaşmamış yumurtalar depolanıp, döllenip ardından rahme yerleştiriliyor.

Yöntem, kemoterapi gören kadınların doğurganlıklarını korumanın yanında, kök hücre araştırmasında kullanılacak yumurta sayısının da artırılmasına imkân tanıyor.

Mevcut durumda, kanser teşhisi konan genç kadınlar, tedavide gördükleri kemoterapi nedeniyle doğurganlıklarını kaybedebiliyorlar.

Bu teknik öncesinde doktorlar, kanser tedavisi gören kadınların yumurtalıklarından bir kesit alarak, hayatlarının daha sonraki evrelerinde tekrar yerlerine naklediyorlardı.

Ancak bu yöntemin, alınan yumurtalıklarda kanserli hücreler bulunma ihtimali dolayısıyla, kesitin yeniden yerleştirilmesi evresinde, tedavi gören kişide tekrar kanser oluşturma riski bulunuyor.

Yeni geliştirilen teknik ise böyle bir risk içermiyor.

Edinburgh Üniversitesi’nde araştırmayı yöneten Dr Evelyn Telfer, geliştirdikleri teknik sayesinde “kadınların biyolojik saatlerini dondurabildiklerini” söyledi.

Dr Telfer, kadınların doğurgan dönemleri boyunca kullanacakları tüm yumurtaların, kendilerinde doğuştan bulunduğunu ve zaman içinde bu yumurtaların yüzde 99,9’unu kaybettiklerine dikkat çekti.

Buldukları yöntemle, yumurtalıktan çok küçük bir parça aldıklarını söyleyen Dr Telfer, yaptıkları deneylerle, alınan yumurtalıkta bulunan olgunlaşmamış yumurtaların gelişmesini sağlayıp döllemeyi başarabileceklerini gösterdiklerini belirtiyor.

Bu çalışmalar günümüzde rutin uygulanan tedaviler halini malesef alamamıştır. Kemoterapi öncesi yumurta dondurma günümüzde en çok tercih edilen tedavi şeklidir. Yumurta dondurma işlemi yaptırmadan kemoterapi veya radyoterapi gören bir bayanın yumurtalıkları zarar gördüğünden çocuk sahibi olmak için yöntem yumurta donasyonu dur.

Back To Top