skip to Main Content

Tüp Bebek uygulaması sırasında embriyoların genetik testi yapılarak, sadece sağlıklı olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir. Bu uygulamaya preimplantasyon genetik tanı denir.

Preimplantasyon Genetik Tanı PGT

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ‘nin Getirileri

  • Tüp Bebek uygulamasının başarısını artırır.
  • Klinik gebelik oranını artırır.
  • Gebeliği düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.
  • Gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliğini azaltır.
  • Çoğul gebelik oranını azaltır.
  • Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin mali yük ve psikolojik baskıyı azaltır.
  • Erkek veya Kız çocuk isteyen aileye istenilen cinsiyeti seçme hakkı tanır.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nasıl Yapılıyor?

PGT testi yaptırmanız gerekecek bir durum var ise doktorunuz size bu tedaviyi önerecektir.

Sağlıklı embriyoların seçilmesi bir dizi işlem gerektirir;

  • Embriyo Biyopsi - PGTEmbriyolarınıza 3. gününde biyopsi işlemi uygulanır. Her birinden 1 veya 2 tane blastomer (hücre) çıkarılır. Bu işlem embriyolarınıza kesinlikle zarar vermez.
  • Çıkarılan bu hücreler genetik laboratuvarına gönderilerek genetik test yapılır. Sonuçlar 6 – 12 saat içerisinde belirlenir.
  • Sağlıklı olan embriyonun veya cinsiyet istenmişse cinsiyeti belirlenen embriyonun anne adayına transfer edilmek üzere rapor edilir.

Sağlıklı olan ve aranılan hastalığı taşımayan embriyoların transfer işlemi anneyi sağlıklı bir gebeliğe başlatmış olur.

PGT ile Taranabilen Hastalıklar

Tek Gen Hastalıkları:

Akdeniz Anemisi
(ß-talasemi)

Orak Hücre Anemisi

Spinal Musküler Atrofi (SMA)

Doğumsal İşitme Kaybı- Sağırlık

Kistik Fibrozis

Nijmegen Sendromu

Leigh’s Sendromu

Pompe

Galaktozemi

Niemann Pick

Otopalatodigital Sendromu

RH uyumsuzluğu

MTHFR

Protrombin

Faktör V Leyden

Kromozomal Hastalıklar:

Down Sendromu

Edwards Sendromu

Patau Sendromu

Klinefelter Sendromu

Turner Sendromu

Doku Uyumluluk Testleri:

HLA Tiplemesi

Back To Top