skip to Main Content

PGT Testi Nedir?

Tüp bebek tedavisi sırasında sağlıklı embriyoların tespit edilerek anne adayına aktarılması için embriyolara yapılan genetik testine PGT Testi veya PGT yöntemi denir. PGT’nin açılımı “preimplantasyon genetik tanı”dır.

Preimplantasyon Genetik Tanı PGT

Tüp Bebek Tedavisinde Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

PGT ile tüp bebek tedavisinin başarı oranı artırılır.

Preimplantasyon genetik tanı ile klinik gebelik oranı artırılır.

PGT sayesinde sağlıklı embriyolar seçilerek gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski azaltılır.

Aynı zamanda PGT ile gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliği de azaltılır.

PGT çoğul gebelik oranını azaltır.

Birden fazla kez başarısız tüp bebek denemesinin oluşturduğu mali yükü ve psikolojik baskıyı azaltır.

 

 

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nasıl Yapılır?

PGT testi, her durumda yaptırılmaz. Öncelikle PGT testi yaptıracağınız zamanı en iyi doktorunuz bilecektir, doktorunuzun önerisi dahilinde PGT testi yaptırılabilir.

 

Sağlıklı embriyoların doğru biçimde seçilebilmesi için gereken işlemler;

 

  • Embriyolardan 3. gün biyopsi yoluyla ayrı ayrı hepsinden 1 veya 2 tane blastomer (hücre) çıkarılır. Biyopsi işlemi embriyolarınızda herhangi bir hasara neden olmaz.

 

  • Biyopsi işlemiyle elde edilen blastomerler genetik lavoratuvarına yollanır ve orada genetik test yapılır. Sonuçların belirlenmesi 6 ila 12 saat sürer.

 

  • Çıkan sonuçlar doğrultusunda sağlıklı embriyo ve eğer cinsiyet seçimi istenmişse cinsiyeti belli embriyonun anne adayına transfer edilmesi için rapor hazırlanır.

 

Sağlıklı olduğu teyit edilen ve hastalık taşımayan embriyoların transfer edilmesi annenin sağlıklı bir gebeliğe başlamasına yardımcı olur.

 

PGT ile Hangi Hastalıklar Taranabilir?

Tek Gen Hastalıkları:

Akdeniz Anemisi

(ß-talasemi)

Orak Hücre Anemisi

Spinal Musküler Atrofi (SMA)

Doğumsal İşitme Kaybı- Sağırlık

Kistik Fibrozis

Nijmegen Sendromu

Leigh’s Sendromu

Pompe

Galaktozemi

Niemann Pick

Otopalatodigital Sendromu

RH uyumsuzluğu

MTHFR

Protrombin

Faktör V Leyden

 

Kromozomal Hastalıklar:

Down Sendromu

Edwards Sendromu

Patau Sendromu

Klinefelter Sendromu

Turner Sendromu

 

Doku Uyumluluk Testleri:

HLA Tiplemesi

Back To Top