skip to Main Content

Yumurta Donasyonu Tedavisinden Kimler Faydalanabilir?

Yumurta donasyonu, infertilitenin (kısırlığın) üstesinden gelmenin çoğunlukla en iyi yolu olabilmektedir. Yumurta donasyonu fazla sayıda tüp bebek tedavisi denendiğinde ve başarırsız sonuçlandığında kullanılan bir tüp bebek uygulamasıdır. Bu yöntemde kendi yumurtalarınız gebeliği elde etmek amacıyla kullanılmasa bile anne olmanız sağlanmaktadır. Yumurta donasyonu konusunda Doğuş Tüp Bebek Merkezinin birçok deneyimi mevcuttur.

 

Yumurta donasyonu  kullanmanın sebeplerinden bazıları aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.

 

Erken Menopoz

Prematüre menopozun en fazla zarar verici sonuçlarından biri normal şekilde gebelik oluşamamasıdır. Menopozda vücuttaki yumurtalar tükenmekte ve böylece çocuk sahibi olmanız imkânsız hale gelmektedir. Ayrıca menopoz semptomlarının beraberinde getireceği problemlerden dolayı muzdarip olunmaktadır. Ancak erken menopoz geçiren birçok kadında hala tam olarak fonksiyonel bir uterus (rahim) mevcut olup, bu nedenle bu kadınlar yumurta donasyonu kanalıyla gebe kalabilmektedirler.

 

Çok Az Sayıda veya Kötü Kalitede Yumurta Üretimi

Fertilite araştırmaları ve tedavisinin geçirilmesini müteakip yumurtalarınızın kalitesi veya miktarında problem olduğu tespit edilebilmektedir. Örneğin tüp bebek tedavisinde yumurtalıklarınız ilaçlara yeterince cevap veremeyecek veya hiç cevap vermeyecek veya hayatta kalabilen embriyolar oluşmayacaktır. Maalesef bu tür problemler yaşlandıkça daha da kötüleşmekte ve yumurtalıklardaki yumurta sayısı azalmaktadır. Bu kendi yumurtalarınızı kullanarak gerek doğal olarak gerekse yardımcı üreme metodlarından destek almak suretiyle gebe kalmanızın daha da zorlaşacağı anlamına gelmektedir. Doğuş Tüp Bebek Merkezi doğanın almış olduğu şeyleri yerine getirememekle birlikte size sağlıklı donör yumurtalarla tedavi sunabilmektedir.

 

Tekrarlayan IVF Başarısızlığı

Örneğin IVF gibi desteklenen üreme teknikleri birçok çiftin bebek sahibi olmasına yardımcı olmakla birlikte yaş faktörü kaynaklı azalan bir başarı oranı söz konusudur. Bu özellikle IVF için gereklidir. Bunun nedeni 38 yaşın üzerindeki kadınlardan alınan embriyoların rahme implantasyonu (tutunmasu) daha düşük bir şansa sahiptir. İmplantasyonun başarısızlığının ana sebebi 40 yaşın üzerindeki kadınlarda yumurta kalitesinin önemli ölçüde bozulmasıdır. 42 yaşından sonra yapılan IVF denemelerinde başarı oranı %5 civarındadır. Ancak 40’lı yaşlarındaki kadınların sağlıklı bir gebelik yaşayabilecekleri ve sağlıklı bir çocuk doğurabilecekleri kanıtlanmıştır. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlar için yumurta donasyonu en fazla başarı şansı sağlamaktadır.

 

Medikal durumlar / Koşullar / Problemler

Bazı medikal durumlar (örneğin Turner sendromu) kadınların yumurtasının olmaması ve bu nedenle gebe kalamamaları anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda infertilite örneğin kemoterapi veya mide cerrahisi gibi medikal bir tedaviden kaynaklanabilmektedir. Yumurta donasyonu bu tip kadınlara yardımcı olmaktadır. Lütfen bu konuda daha spesifik detaylı bilgi edinebilmek için Doğuş Tüp Bebek Merkezi ile iletişime geçin.

 

Kalıtsal Problemler

Bazı kadınlar bebeklerine ciddi bir genetik hastalığı taşıma riskini arzu etmedikleri için yumurta donasyonu tedavisini seçmektedirler. Çocuklar her zaman genetik ebeveynlerinin genlerini taşımaktadır. Bu nedenle yumurta donasyonu yoluyla doğan çocuklar yumurta alıcısından ziyade babanın ve donorün genlerini taşımaktadır. Her ne kadar yumurta alıcısı gebelik yoluyla çocuğu taşısa da ve anne olarak düşünülse de (özellikle bebek tarafından) genetik bir bağlantı yoktur.

 

Down Sendromu

Down sendromlu bir bebek sahibi olma riski genetik annenin yaşıyla birlikte önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle yumurta donasyonu bu riskten olabildiğince kaçınmak isteyen yaşlı kadınlar için tercih edilen bir seçenek olabilecektir. Yumurta donasyonu yoluyla oluşan bir gebelikte annenin yaşı değil de donorün yaşı bu açıdan önemlidir. Doğuş Tüp Bebek Merkeziden  donorlerin hepsi 29 yaşın altında olup, ortalama yaş  26’dır.

Back To Top