skip to Main Content

Yumurta Dondurma Nedir?

Kadınların toplumdaki yerinin hızla değişmesi, kariyer yapan kadın sayısındaki artma ve evlenme yaşının ilerlemesi gibi nedenlerle çocuk doğurma planlarını erteleyen çift sayısı da giderek artmaktadır. Kadın yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi azalmakta ve bunun sonucunda da doğurganlık potansiyeli azalmaktadır. Ayrıca özellikle ailede erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi veya kemoterapi öyküsü olan kadınlar başta olmak üzere, bazı kadınlarda over rezervi daha erken yaşta azalmaya başlamakta ve gebe kalma olasılığı erken yaşlarda azalmaktadır. Bu nedenle birçok kadın ileride çocuk sahibi olabilme ile ilgili yoğun kaygılar yaşamaktadır.

yumurta-dondurma

İşlem Hangi Hasta Grupları İçin Uygulanabilir ?

  • Kemoterapi veya pelvis bölgesine radyoterapi almak zorunda olan hastalar,
  • Geç yaşta evlenebilecek veya çocuk sahibi olma yaşını geciktirmek isteyenler,
  • Ailesinde erken menpoz öyküsü olan ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar

Yumurta Dondurma Programı

  • Yumurta hücrelerini dondurmak isteyen kişilerden öncelikle gerekli testler istenerek tedavi programına uygunluğu değerlendirilir.
  • Yaşadığı şehirde tek bir adet döneminde çok sayıda yumurta hücresi elde edilmesi için doktor takibi ile ovarian stimülasyon uygulanır.
  • Yumurta gelişiminin tamamlanması ile hastaya yumurta toplama (OPU) saati verilerek Kıbrıs’a gelişi organize edilir.
  • Kıbrıs’ta sırası ile yumurta toplama (OPU) ve toplanan yumurtaların gerekli işlemlerden sonra dondurulması uygulanır.

***  Yumurta dondurma işlemi için Kıbrıs’ta toplam 2 gün kalmak yeterlidir.

Yumurta Çözme ve Tüp Bebek İşlemi

  • Hastamız gebeliğe hazır olduğu zaman yaşadığı şehirde öncelikle giderek yükselen dozda östrojen kullanmaya başlatılır. Östrojen transfer edilecek embriyoların rahme tutunması için rahim içi tabakasının kalınlaşmasını sağlar.
  • Ön tedavinin tamamlanması ile hastaların Kıbrıs’a gelişleri organize edilir. Kıbrıs’ta sırası ile baba adayından sperm alınması, önceden dondurulan yumurta hücrelerinin çözülmesi, yumurta hücreleri ile spermlerin ICSI ( Mikroenjeksiyon) yöntemi ile birleştirilmesi uygulanır.
  • Embriyo gelişimini takiben 3. veya 5. günde elde edilen iyi kalitede 2-3 embriyo transferi yapılarak tedavi tamamlanır.

*** Yumurta çözme ve tüp bebek işlemi için Kıbrıs’ta 4-5 gün kalmak yeterlidir.

Yumurta Dondurma İşleminin Avantajı ve Dezavantajı

Avantajı:

Yaşla birlikte gebelik oranının düşmesinin en önemli sebeplerinden biri yaş ile birlikte yumurta kalitesindeki azalmadır. Yumurta dondurma işleminin genç yaşlarda yapılmasından dolayı kadının yaşı ilerlese bile hücrenin yaşı genç kalmaktadır. Dondurularak saklanan yumurta hücrelerinin çözülerek ileride yapılacak tüp bebek uygulamasında kullanılması ile yüksek gebelik şansı elde edilecektir.

Dezavantajı:

Kadının üreme fonksiyonunun kaybolduğu menopoz sonrası dönemde geç yaşta anne olmanın etik sorumluluğudur.

Back To Top