skip to Main Content

Gebelik hormonu olarak bilinen beta-HCG analizi gebeliğin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek açısından geleneksel gebelik testine göre çok daha etkin ve güvenilir bir metottur. Kronik gonadotrofin hormonu (beta-HCG alt birimi) sadece gebe kadınlarda sentezlenmekte olup embriyo implantasyonunun maternal uterusa müteakiben artacak şekilde küçük miktarlarda implantasyonu aşamasından başlamak üzere üretilmektedir. Embriyo implantasyonu başladığı andan itibaren bu hormon 4 saat içerisinde değerini ikiye katlamaktadır. Gebelik başladıktan sonra HCG seviyesindeki bu hızlı artış gebeliği öğrenilmesi için mükemmel bir yoludur. Bu aynı zamanda doğru gebelik gelişimini kontrol etmek için kullanılan bir parametredir.

Gebeliği tespit etmek için hangi HCG seviyelerine ihtiyaç duyulmaktadır?

Normalde 4 mlU/ml’den daha küçük olan bir HCG düzeyi gebeliğin olmadığı (negatif) anlamına gelmektedir. Aşağıda her kadın için farklı olmakla birlikte gebelik dönemindeki gebelik hormon konsantrasyonuyla ilgili normal değerler sunulmuş bulunmaktadır:

• 3-4 hafta: 9-130 mIU/ml
• 4-5 hafta: 75-2600 mIU/ml
• 5-6 hafta: 850-20800 mIU/ml
• 6-7 hafta: 400-100200 mIU/ml

Genel olarak 200.000 mlU/ml değerine ulaşana kadar gebeliğin ilk 12-14. haftası esnasında yoğun bir konsantrasyona ulaşana kadar ilk trimester (üç aylık) değerleri artmakta ve her iki günde bir ikiye katlanmaktadır. Bu seviyeler çoklu gebeliğin söz konusu olması halinde daha yüksektir.

Beta-HCG ne zaman ve nasıl ölçülmektedir?

Gebelik Testi – Bhcg

Gebelik hormonu idrarda veya kanda ölçülebilmektedir. İdrar testinin yapılması halinde özellikle gebeliğin ilk aşamalarında olmak üzere numune sabah ilk yapılan idrardan alınmalıdır.İdrar testindeki problem saptama limitinin 20-100 mUl/ml arasında değişmesidir. Ancak kandaki HCG ile 5 mlU/ml gibi çok düşük seviyeler tespit edilebilmekte olup buda hormonun kalitesinin daha kolay bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

Gebelik hormonu ovülasyonu (yumurtlamayı) sağlamak amacıyla tüp bebek tedavilerinde çatlatma iğnesi olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle erken dönemde yapılan gebelik testi hastaları yanıltabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde transfer işleminden 12 gün sonra kanda beta-HCG hormon testi bakılması önerilmektedir. Gebeliğin takip edilmesi için bu testi tekrar yapmak mümkündür.

Back To Top