skip to Main Content

PrenaTest Nedir?

Hızlı serbest fetal DNA analizi ile risksiz olarak açık ve net sonuç veren prenatal genetik diagnostik testi

PrenaTest Kıbrıs

LifeCodexx  Laboratuvarı en son teknolojiyi kullanarak, anne adayının kolundan alınan kan örneği ile bebekte, Trizomi 21 (Down Sendromu), Trizomi 18 (Edward Sendromu), Trizomi 13 (Patau Sendromu), XO (Turner Sendromu), XXY (Klinefelter Sendromu), XXX (Trizomi X) ve XYY sendromu olup olmadığını net bir şekilde söyleyebilir.  Amniyosentez, CVS, kordosentez gibi işlemlerin sebep olduğu komplikasyonları ve zararlı etkileri taşımaz. İkili test, üçlü test, dörtlü test ve diğer tarama yöntemlerinden farklı olarak, hızlı bir şekilde serbest fetal DNA ile kromozom analizi yapan PrenaTest, çok daha net bir şekilde ve risksiz olarak hastalıkları tespit etmektedir.

Kan Testiyle Cinsiyet Tespiti

PrenaTest doğruluk payı yüksek, aynı zamanda 10. haftadan itibaren bebeğinizin cinsiyetini öğrenmenize olanak sağlamaktadır.

Hem tek hem de ikiz gebeliklerde, sonuçlar olasılık hesabı veya yüzde ile değil “Normal” veya “Anormal” şeklinde açıkça bildirilmektedir. Endişeli ailelere girişimsel işlemlere göre risksiz bir seçenek sunar. “Normal” olarak bildirilen sonuçlar için “ultrason ile gebelik takibine devam edilmesinin yeterli olacağı” raporda belirtilmektedir.

PrenaTest

PrenaTest anne karnından sıvı alımı ile yapılan Amniyosenteze alternatif yöntem olarak sunulmaktadır. PrenaTest anneden alınan birkaç damla kan örneğinden bebeğe ait DNA’ların ayrıştırılması prensibine dayanıyor. Şimdilik sadece en yaygın durumlar olan trizomi 21, 13 ve cinsiyet anomalilerini yakalayan test yüzde 99.1 doğruluk payı içeriyor.  PrenaTestin sonucu 10 günde çıkmakta ve yüzde yüze yakın güvenilirlik vaadetmektedir. Cinsiyet kromozom anomalileri ve ikiz bebeklerde testin uygulanabilmesi ABD ile eş zamanlı olarak Kıbrıs’ta da başladı.

PrenaTest Nasıl Yapılır?

Doktorunuz sizi detaylı bir şekilde bilgilendirdikten ve konuyla ilgili genetik danışmanlık aldıktan sonra PrenaTest için onam formu imzalanır. Daha sonra doktorunuz sizden bir kan örneği alır. Bu kan örneği Almanya’daki Life Codexx tanı laboratuvarına gönderilir. Analiz ekspres işlemde 1 hafta, standart işlemde 2 haftada sonra sonuç verir. Sonuçlar doktorunuza gönderilir ve doktor analiz sonuçlarını sizinle paylaşır.

PrenaTest, özellikle yüksek riskli gebeliklerde diğer tanı yöntemlerine yardımcı olarak sunulmaktadır. İkili, üçlü veya dörtlü tarama testlerinden birinde yüksek risk saptanmış veya şüpheli bir ultrason bulgusu nedeniyle trizomi ihtimali belirmiş ise, PrenaTest bu duruma net bir şekilde açıklık getirir, amniyosentez gibi işlemlerin potansiyel risklerini taşımaz.

Amniyosentez işleminde girişime bağlı olarak 1/250 oranında gebelik kaybı olasılığı vardır. PrenaTest anneden alınan basit bir kan numunesi ile yapıldığından bebeğe hiçbir zararı yoktur. Bu testin Amniyosenteze oranla tek dezavantajı pahalı olmasıdır. Fakat bu testin yaygınlaşmaya başlamasıyla fiyatlar hızla aşağıya gerileyerek tüm gebelerde rutin olarak kullanılmaya başlanacaktır.

PrenaTest Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

PrenaTest, belirtilen trizomiler için yüksek risk grubunda bulunana anne adayları için geliştirilmiştir.

Risk Faktörleri Şunlardır:

  • 35 ve üzeri yaş
  • ikli, üçlü veya dörtlü tarama testlerinde risk saptanması
  • Ultrasonda trizomilerle ilişkili bulguların görülmesi
  • Ailede fetal trizomiler için genetik risk

Ayrıca bazı aileler hiçbir sorun olmamasına rağmen erken dönemde bebeğin cinsiyetini öğrenmede ve kromozomal sağlığından kesin olarak emin olmak için PrenaTesti yaptırmaktadır.

PrenaTest Gebeliğin Kaçıncı Haftasında Yapılabilir?

PrenaTest 9. gebelik haftasında sonra istenilen zamanda yapılabilir. PrenaTesti çoğunlukla 11-14. gebelik haftalarında tercih edilmektedir. Uzman doktorlar da testin ilk trimester ultrason muayenesi sonrası yapılmasını önermektedir.

PrenaTest – Yüksek kesinlikteki net sonuç

PrenaTest trizomi 21- Down Sendromunu çok yüksek doğrulukla saptar. PrenaTest’i değerlendirmek için yapılan çalışmalarda, kan örneklerinin % 99.8’i doğru şekilde sınıflandırılmıştır. Tüm test işlemleri titizce yapılıyor olsa da bazı durumlarda yeterli hücre parçacığı (serbest fetal DNA) saptanamadığında sonuç vermeyebilir. Bu durumda testin bedelsiz olarak tekrarı için yeni kan örneği alınması gerekebilir.

PrenaTest çoğul gebelilerde de uygulanabiliyor

PrenaTest, hiçbir kısıtlama olmaksızın 9. gebelik haftasından itibaren normal gebelik, tüp bebek, yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu gibi tedavilerden sonra kullanılabilir. PrenaTest ile ikiz gebeliklerdeki tüm trizomi 21 olguları doğru olarak sınıflandırılmıştır.

PrenaTesti nerede yaptırabilirim?

Web sitemizin iletişim bölümünden sorumlu doktor ile görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz. PrenaTest için kıbrıs’a gelmenize gerek yoktur! 

Back To Top